SKR upphandlar KeyForCare®

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har från 1 april 2020 utsett WeCare AB som leverantör av ”verksamhetsnära undersökningar” inom ramen för Nationell Patientenkät del 2. Detta innebär at Sveriges alla 21 regioner är avropsberättigade på ramavtalet.

WeCare AB äger och utvecklar tjänsterna KeyForCare®, KeyForTeam® och KeyForChange®.

 

Syftet med ”verksamhetsnära undersökningar” är att ta in patientrelaterad information och koppla till kunskapsstyrningen. Resultatet från undersökningarna ligger i första hand till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete, men ska även ge underlag för ledning och styrning på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdssystemet. Resultatet utgör underlag för kunskapsutveckling, uppföljning och verksamhetsutveckling inom områden som bemötande, information och delaktighet.  

Öppna redovisningar och jämförelser av resultaten genomförs återkommande och arbetet är långsiktigt. Regionerna och SKR kan nu utifrån de nationella gemensamma mätningarna göra ytterligare löpande undersökningar och fördjupningar för att få underlag i det lokala arbetet med ständiga förbättringar.

KeyForCare® är en helhetslösning och innebär en begränsad insats från dig och din verksamheten. Patienternas upplevelse samlas in med hjälp av en väl utvecklad och validerad metodik. Utifrån validerade frågeställningar svarar patienter på en enkät på en iPad eller via SMS. Resultatet sänds till verksamhetsansvariga varje vecka och månad, men finns även att följa i realtid på vårt digitala system.

Läs mer om:   KeyForCare® | PREM      KeyFroCare® | PROM      KeyForTeam®      KeyForChange®

Beställ en gratis DEMO för hur det går till eller kontakta oss info@keyforcare.se
 

Vår metodik 

Installera/Uppdatera – vi sätter upp en undersökning för er verksamhet med validerade frågor efter era önskemål.

Frågorna kan uppdateras för att t ex följa en åtgärd.


Patienternas feedback – samlas in på en iPad på enheten eller via PushSMS.


Resultat – rapport varje vecka och månad, och resultat visas också i realtid i systemet.


Analysera/Utvärdera -  följa upp de förbättringar som gjorts och se vilka fler förbättringar som behöver göras


Agera/Förbättra – genomför förbättringar som gör skillnad

Har du frågor kring KeyForCare® eller vill komma igång är du välkommen att höra av dig till Pelle Snårelid.
pelle@keyforcare.se

För supportärenden når du oss på:
support@keyforcare.se

Om du vill komma igång direkt, ställa frågor eller beställa en kostnadsfri DEMO kan du också kontakta oss via vårt kontaktformulär nedan:

Kontakta oss
 
Besök oss

Observatoriegatan 15
113 29 Stockholm

Ring oss

+46 (0) 70 990 40 25

KeyForCare® | KeyForTeam® | KeyForChange® 

Copyright© WeCare AB