Enkelt för Patient och
Medarbetare att svara

Vald leverantör av
alla Sveriges
regioner

Spännande saker
händer på Sophiahemmet

Vilka hjälper vi?

Sjukvård

Tandvård

Omsorg

Vi är specialiserade
på vård och 
omsorg

Vi ligger steget före

Vi får det att hända

Patientrelaterade mått för kunskapsstyrning

 

Över 10 000 patientsvar med mer än 1200 förbättringsförslag samlas in varje månad.  Reultaten sänds till över 250 chefer inom offentlig och privat verksamhet varje vecka och månad.  Patienternas svar visas i realtid och i relation till medarbetarnas upplevese, produktionsdata och vårdkvalitet. 

 

Resultatet är åtgärder som gör skillnad

 

WeCare har utvecklat KeyForCare®, KeyForTeam® och KeyForChange® i samarbete med offentliga och privata aktörer inom hälso- och sjukvården, och de används idag i Sverige och internationellt inom sjukvård, primärvård, tandvård och omsorg för att mäta patienters, brukares och medarbetares upplevelse.

 

Välkommen att boka en kostnadsfri DEMO eller kontakta oss på,

info@keyforcare.se

Besök oss

Observatoriegatan 15
113 29 Stockholm

Ring oss

+46 (0) 70 990 40 25

KeyForCare® | KeyForTeam® | KeyForChange® 

Copyright© WeCare AB