Nyhetsbrev

 

SKR väljer KeyForCare

Vi har glädjen att berätta att WeCare AB från den 1 april 2020 är ramavtalsleverantör, med sin tjänst KeyForCare, åt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för Nationell Patientenkät område ”Verksamhetsnära undersökningar”.

 

Detta innebär att Sveriges alla 21 regioner är berättigade att avropa på ramavtalet och införa vår tjänst KeyForCare på sina verksamheter.

 

”Verksamhetsnära undersökningar” innebär löpande insamling av data  på varje enhet, resultat som ligger till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete och även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. 

 

KeyForCare införs enkelt i din verksamhet utan extra administration. Patienterna svarar på frågor i en iPad, på telefon eller via webben,  och i vårt system följer du resultaten i realtid. Vi ger en överskådlig bild av läget just nu, trender och jämförelser mellan enheter, sjukhus och regioner. Patienters upplevelse kan även ställas i relation till kvalitetsdata och produktionsdata och du kan automatiskt följa upp patienternas livskvalitet en tid efter behandling eller ingrepp. 

Du får rapporter varje vecka och månad med tydliga översiktsbilder och fördjupning, och tar del av alla de förbättringsförslag som patienterna givit.

 

Kontakta oss eller SKR för mer information. Kom igång direkt!

"Vår vision är att leverera vård i världsklass – då måste vi lyssna på patienterna", säger Marie Wickman Chantereau, chefläkare. På Sophiahemmet har man använt KeyForCare sedan 2018. Flera av de förbättringsförslag som kommit in har lett till åtgärder som höjt kvaliteten för patienter och medarbetare.   

 

Läs mer om hur Sophiahemmet använder resultaten.

Våra kunder söker partners för benchmark

För att arbeta mot en högre kvalitet i vården och sträva mot Best Practice efterlyser idag flera av våra kunder nyckeltal från motsvarande verksamheter inom andra sjukhus eller regioner. Vi arbetar med de flesta verksamheter t ex kvinnokliniker, ortopedi och transplantation. 

 

Vill du att din verksamhet blir en av dem som bidrar till Best Practice? Hör av dig till oss.

2020

SKR väljer KeyForCare – juni 2020

Hemtjänsten i Gislaved inför KeyForCare – januari 2020

2019

Resultat i realtid – september 2019

Nya lokaler för psykiatrin - hur går det? – maj 2019

2018

Patientens livskvalitet efter behandlig – september 2018

#MeToo och KeyForTeam – maj 2018

2017

Kvalitetssäkrade resultat – november 2017

Island inför KeyForCare – april 2017

2016

Nöjda patienter i Skaraborg – november 2016

KeyForCare mäter patientupplevelsen – april 2016

Artiklar

Biträdande verksamhetschefen Hanna Waernér på Akademiska sjukhusets kvinnoklinik berättar hur de använder KeyForCare för att hålla verksamheten på rätt kurs.

Vi kan inte låta bli att lyssna på patienterna

Hanna Waernér på Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset berättar hur de utvecklar sin verksamhet med stöd av KeyForCare.

Läs orginalartikeln

Källa: Dagens Nyheter, Vård och Välfärd

2020-01-13

Patienternas synpunkter – en guldgruva för Sophiahemmet.

“En digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid har hjälpt Sophiahemmet att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder."  

 

Läs mer...

Marie Wickman Chantereau, chefläkare Sophiahemmet

Foto: David Bicho, Sophiahemmet

Källa: 19 juni 2019, DN Almedalen Vård

Artikel i personaltidningen för Folktandvården Västra Götaland

Kundundersökningar på klinik

Petra Levin verksamhetschef på Uppsala Barncentrum- och vårdcentral berättar hur de framgångsrikt förbättrar sin vårdkvalitet genom KeyForCare.

Läs orginalartikeln

 

Källa: På Bettet, nr 3 2019, sid 4-5 (personaltidning för Folktandvården Västra Götaland)

Sophiahemmet patientenkät KeyForCare

Digital enkät på Hälsocentralen

Anette är kund på Hälsocentralen Sophiahemmet sedan åtta år och en av patienterna som svarat på den nya digitala patientenkäten.

Läs mer

Källa: IT-hälsa

KeyForCare Online trendkurva

Förbättringsarbete på Sophiahemmet

Nu inför Sophiahemmet ett nytt digitalt verktyg för att mäta patienternas upplevelse av vården. Det innebär bland annat möjlighet till snabbare återkoppling till verksamheterna och att alla vårdtagare kan delta i Sophiahemmets förbättringsarbete.

Läs mer

Källa: SophiaNytt

 

Pressreleaser och notiser

”Sedan maj 2020 finns ramavtal mellan SKR och WeCare för Nationell Patientenkät område Verksamhetsnära undersökningar. Samtliga regioner i Sverige får avropa detta och införa KeyForCare i sina verksamheter.” 

 

/Pelle Snårelid, WeCare AB

Våra kunder söker partners för Benchmark av nyckeltal inom KeyForCare. Kontakta oss om du är intresserad av att jobba mot Best Practice och jämföra dig med andra liknande verksamheter.

 

/ WeCare AB

 

Observatoriegatan 15
113 29 Stockholm

+46 (0) 70 990 40 25

KeyForCare® | KeyForTeam® | KeyForChange® 

Copyright© WeCare AB

Artikel i personaltidningen för Folktandvården Västra Götaland