top of page

Nyhetsbrev

NYHETSBREV
2020

När vi styr vår verksamhet vill vi veta - inte gissa – oktober 2020

SKR väljer KeyForCare – juni 2020

Hemtjänsten i Gislaved inför KeyForCare – januari 2020

2019

Resultat i realtid – september 2019

Nya lokaler för psykiatrin - hur går det? – maj 2019

2018

Patientens livskvalitet efter behandlig – september 2018

#MeToo och KeyForTeam – maj 2018

2017

Kvalitetssäkrade resultat – november 2017

Island inför KeyForCare – april 2017

2016

Nöjda patienter i Skaraborg – november 2016

KeyForCare mäter patientupplevelsen – april 2016

När vi styr vår verksamhet vill vi veta - inte gissa

Vi hoppas att du har haft en fin avslutning på sommaren och att hösten skall innebära god hälsa och mycket glädje. Orden i rubriken är Alma Maslans, en engagerande ledare i Gislaved. Längre ned kan du läsa om hur hon arbetar med kvalitet och målstyrning.

 

Vi är glada över att vi via vårt avtal med SKR fått kontakt med många regioner som är intresserade av våra tjänster, och att vi sedan i våras har Fusion Fertility i Wigan som vår första kund i England. Läs mer om detta nedan.

I Gislaved har man sedan januari 2020 med hjälp av KeyForCare systematiskt samlat in feedback från brukarna inom hemtjänsten. Runt 80% av brukarna har kunnat svara på en iPad. Resultaten och förslagen har sedan analyserats av medarbetarna, som också formulerat och planerat åtgärder. Att styra sin verksamhet utifrån kunskap är viktigt för Alma Maslan, enhetschef för vård och omsorg i ordinärt boende i Gislaved. "Vi har valt att inkludera brukarna och göra dem delaktiga. Vi vill aktivt visa våra brukare att de är viktiga för oss. Vi frågar dem om deras upplevelser och tankar, för att sedan basera olika beslut på det", säger Alma.

Alma tycker att KeyForCare är ett bra verktyg för att engagera såväl medarbetare som brukare i verksamhetens kvalitetsfrågor. Hon upplever att det blir mer naturligt att prata om förbättringsarbete inom verksamheten när brukare och medarbetare ser hur de kan påverka resultaten. "Det är medarbetarna som leder en verksamhet till framgång och vi är väldigt glada och stolta över att vi kan jobba med förbättringar och vårt målarbete på det systematiska sätt som KeyForCare möjliggör", säger Alma.

 

 

Kontakta oss eller SKR för mer information. Kom igång direkt!

Hon betonar också vikten av transparens. Sammanställda resultat delges i sociala medier, chefer inom socialförvaltningen och andra berörda informeras, men även organisationer som PRO har tagit del av de resultat som bygger på brukarnas upplevelser. "Bilden som andra har av vår verksamhet blir mer sanningsenlig och rättvis när den baseras på vad människor som faktiskt får hjälp av oss tycker och upplever", avslutar Alma Maslan.

Artiklar

Skärmavbild 2022-05-25 kl. 13.53.08.png

Patientens upplevelse utvecklar NU-Sjukvården!

Björn Järbur, sjukhusdirektör på NU-sjukvården ser hur all återkoppling från patienterna gör det möjligt för dem att snabbare utveckla verksamheten. Vad patienterna tycker är viktigt - på riktigt, säger Björn.  

Läs originalartikeln

Källa: Framtidens sjukhus - bilaga till Dagens Medicin, 2022-05-25

Biträdande verksamhetschefen Hanna Waernér på Akademiska sjukhusets kvinnoklinik berättar hur de använder KeyForCare för att hålla verksamheten på rätt kurs.

Vi kan inte låta bli att lyssna på patienterna

Hanna Waernér på Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset berättar hur de utvecklar sin verksamhet med stöd av KeyForCare.

Läs originalartikeln

Källa: Dagens Nyheter, Vård och Välfärd,

2020-01-13

Patienternas synpunkter – en guldgruva för Sophiahemmet.

“En digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid har hjälpt Sophiahemmet att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder."  

 

Läs mer...

Marie Wickman Chantereau, chefläkare Sophiahemmet

Foto: David Bicho, Sophiahemmet

Källa: DN Almedalen Vård, 19 juni 2019

Artikel i personaltidningen för Folktandvården Västra Götaland

Kundundersökningar på klinik

 

Petra Levin verksamhetschef på Uppsala Barncentrum- och vårdcentral berättar hur de framgångsrikt förbättrar sin vårdkvalitet genom KeyForCare.

Läs originalartikeln

 

Källa: På Bettet, nr 3 2019, sid 4-5 (personaltidning för Folktandvården Västra Götaland)

Sophiahemmet patientenkät KeyForCare

Digital enkät på Hälsocentralen

Anette är kund på Hälsocentralen Sophiahemmet sedan åtta år och en av patienterna som svarat på den nya digitala patientenkäten.

Läs mer

Källa: IT-hälsa

KeyForCare Online trendkurva

Förbättringsarbete på Sophiahemmet

Nu inför Sophiahemmet ett nytt digitalt verktyg för att mäta patienternas upplevelse av vården. Det innebär bland annat möjlighet till snabbare återkoppling till verksamheterna och att alla vårdtagare kan delta i Sophiahemmets förbättringsarbete.

Läs mer

Källa: SophiaNytt

ARTIKLAR

Pressreleaser och notiser

”Sedan maj 2020 finns ramavtal mellan SKR och WeCare för Nationell Patientenkät område Verksamhetsnära undersökningar. Samtliga regioner i Sverige får avropa detta och införa KeyForCare i sina verksamheter.” 

 

/Pelle Snårelid, WeCare AB

Våra kunder söker partners för Benchmark av nyckeltal inom KeyForCare. Kontakta oss om du är intresserad av att jobba mot Best Practice och jämföra dig med andra liknande verksamheter.

 

/ WeCare AB

Fler notiser >
PRESSRELEASES
bottom of page