top of page

KeyForCare – ett effektivt sätt att ta vara på patienternas erfarenheter

I dag finns uppföljningsverktyget KeyForCare på nästan alla av våra mottagningar. Här berättar Petra Levin på Barncentrum i Uppsala om hur hon använder KeyForCare för att utveckla vårdcentralen.

– Vi får ju en uppföljning på det jobb vi gör, inte bara inspiration till vad som kan förbättras, säger Petra Levin, verksamhetschef på Aleris Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala.

Med KeyForCare kan patienterna ge synpunkter och återkoppling på vården genom att besvara ett antal frågor och kommentera på en Ipad/läsplatta. Resultatet redovisas på ett överskådligt sätt för verksamheten och kan följas över tid.

aleris_ipad_iphone_700x392.png

Under förra året såg Petra att några patienter ville ha mer information om hur de kunde förbättra sin hälsa. Efter interna samtal kring vilka grupper som skulle kunna vara betjänta av preventivt arbete utmynnade det i att vårdcentralen bland annat startade ett barnfetmateam som består av fysioterapeuter, dietister och barnspecialistsjuksköterska. Petra berättar att de efter starten i februari 2018 sett positiva resultat, och patienterna är nöjda.

– KeyForCare legitimerar att vi startade detta team, och vi får respons från nöjda patienter, säger Petra.

Att använda resultaten från KeyForCare har blivit en rutin på Aleris Barncentrum och Vårdcentral. Varje måndagsmorgon på bussen läser Petra rapporterna på sin mobil och funderar kring vad de ska fokusera på under veckan. På morgonmötet läser hon upp några av de beröm som patienterna givit, och ber sina kolleger att under veckan reflektera över det hon valt ut från veckans rapport.

Petra agerar ofta direkt tillsammans med personalen på de önskemål om förbättringar som de ser.

– Om vi tycker det är vettigt och inte kostar något så finns det ju ingen anledning att låta bli. Vi vill ju att våra patienter ska vara nöjda, säger Petra, det är lite av ett misslyckande varje gång en patient klagar.

Med KeyForCare får Aleris Barncentrum och Vårdcentral inspiration till förbättringar, kan följa upp de åtgärder de gör och få legitimitet för det de genomfört, och även få varningssignaler om t ex hygienföreskrifter inte efterlevts. Att dessutom kunna ge personalen beröm som kommer direkt från patienterna är en bonus. Patienternas synpunkter har påverkat allt från hur de utformar information på hemsidan, till telefontillgängligheten och anställning av personal.

FAKTA

Petra Levin på Aleris Barncentrum och Vårdcentral har använt KeyForCare i drygt ett år.

KeyForCare finns idag på cirka 100 mottagningar och kliniker inom Aleris, och används hos flera andra vårdgivare över hela Sverige och utomlands.

För mer information kring hur Aleris använder KeyForCare är du välkommen att kontakta Bo Wihlborg, bo.wihlborg@aleris.se

Källa: http://intranet/se/artiklar/keyforcare—ett-effektivt-satt-att-ta-vara-pa-patienternas-erfarenheter/

bottom of page