Vi vill på alla sätt göra det enklare

och smidigare för patienterna att återkoppla sina upplevelser. 

— Marie Wickman Chantereau,

chefläkare Sophiahemmet

 Vi kunde se patienternas reaktion

på våra förbättringsåtgärder redan

följande vecka. 

— Avdelningschef, Danderyds Sjukhus

 Vi får ju en uppföljning på det jobb vi gör, inte bara inspiration till vad som kan förbättras.

— Petra Levin, verksamhetschef Lideta Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala

Med PushSMS kan patienten svara efter sitt besök.

Enkät på 18 olika språk - förutsättningen för en jämlik vård. 

Resultatredovisning i realtid - kunden följer svaren då de kommer in och kan följa trender.

Frågorna anpassas efter verksamheten och patientflöden.

KeyForCare | Patientåterkoppling i realtid

 

KeyForCare skapar förutsättningar för patientdriven verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Vi mäter patienters och personals syn på vården och verksamheten, och kan följa patienterna över tiden för att se var i patientresan som förbättringar bäst behövs. Patienternas skriftliga förbättringsförslag ger ovärderlig input i verksamheterna.

 

KeyForCare har utvecklats i samarbete med såväl offentliga som privata aktörer inom hälso- och sjukvården, och används idag på ett 100-tal verksamheter i Sverige och internationellt. Våra kunder finns inom sjukvård, primärvård, tandvård och omsorg. Varje månad samlar vi in över 10 000 patientsvar som sänds till 250 chefer varje vecka och månad. Vi erbjuder också våra kunder att följa patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid via vårt OnLine system.

 

Vi som utvecklat KeyForCare har vardera över 25 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom sjuk- och hälsovårdssektorn, strategiska kund- och medarbetarundersökningar samt utveckling av avancerade molnbaserade och användarvänliga system inom kundmätningar och kompetens.

 

Vi drivs av enkelhet, hög kvalitet och av att utveckla våra tjänster med finess inom senaste teknologin – allt för att ständigt ligga i framkant och erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.

 

Att införa KeyForCare i verksamheten är enkelt och kräver ringa insatser från personalen. Våra kunder får tydliga och enkelt presenterade resultat att arbeta med – allt levererat i ett lustfyllt användargränssnitt byggt på bästa tillgängliga teknik.

 

WeCare är det enda företaget med kunskap inom hälso-och sjukvården som utvecklar och säljer en realtidstjänst för patientåterkoppling. Kontakta oss om du vill veta mer, info@keyforcare.se

KeyForCare | Patientåterkoppling i realtid

Besök oss

Observatoriegatan 15
113 29 Stockholm

Ring oss

+46 (0) 70 990 40 25

KeyForCare® | KeyForTeam® | KeyForChange® 

Copyright© WeCare AB