Artikel i personaltidningen för Folktandvården Västra Götaland

Petra Levin verksamhetschef på Uppsala Barncentrum- och vårdcentral berättar hur de framgångsrikt förbättrar sin vårdkvalitet genom KeyForCare.

Läs orginalartikeln

 

Källa: På Bettet, nr 3 2019, sid 4-5 (personaltidning för Folktandvården Västra Götaland)

Sophiahemmet patientenkät KeyForCare

Anette Natanaelsson är kund på Hälsocentralen Sophiahemmet sedan åtta år och en av patienterna som svarat på den nya digitala patientenkäten.

Läs mer

Källa: IT-hälsa

KeyForCare Online trendkurva

Nu inför Sophiahemmet ett nytt digitalt verktyg för att mäta patienternas upplevelse av vården. Det innebär bland annat möjlighet till snabbare återkoppling till verksamheterna och att alla vårdtagare kan delta i Sophiahemmets förbättringsarbete.

Läs mer

Källa: SophiaNytt

Biträdande verksamhetschefen Hanna Waernér på Akademiska sjukhusets kvinnoklinik berättar hur de använder KeyForCare för att hålla verksamheten på rätt kurs.

Hanna Waernér på Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset berättar hur de utvecklar sin verksamhet med stöd av KeyForCare.

Läs orginalartikeln

Källa: Dagens Nyheter, Vård och Välfärd

2020-01-13

 

VÅRA KUNDER TYCKER

Patienternas synpunkter – en guldgruva för Sophiahemmet

“En digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid har hjälpt Sophiahemmet att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder."  Läs mer...

Marie Wickman Chantereau, chefläkare Sophiahemmet

“Patienternas synpunkter är oerhört viktiga för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda den bästa vården Vi vill på alla sätt göra det enklare och smidigare för dem att återkoppla sina upplevelser.”  Läs mer...

Marie Wickman Chantereau, chefläkare Sophiahemmet

“Vi får ju en uppföljning på det jobb vi gör, inte bara inspiration till vad som kan förbättras.”  Läs mer...

Petra Levin, verksamhetschef, Aleris Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala

(numera Lideta Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala)

“KeyForCare är ett helt fantastiskt underlag till vårt förbättringsarbete. Vi har sparat mycket tid och bekymmer med att få in patienternas åsikter och göra patienterna delaktiga. Vi får mycket snabb digital återkoppling med resultat varje vecka och månad, som vi smidigt och fort kan få upp i väntrummen och ut till våra förbättringsgrupper. WeCare ger en god service med fungerande teknik. Det är så roligt att allt fler börjat använda KeyForCare i sin verksamhet.”

Lotta Palmquist, Mag- och Tarmmottagningarna i Skövde, Falköping och Lidköping. Vinnare för högst uppnådda kundnöjdhet i KeyForCare våren 2016

“Vi kunde se patienternas reaktion på våra förbättringsåtgärder redan följande vecka.”

 

Avdelningschef, Danderyds Sjukhus

Kundcitat

“Det kostar ju inte så mycket heller.”

"Varje måndag kl. 07.00 får vi fina rapporter för veckan som gått."

”Äntligen får vi omedelbar återkoppling från patienterna."

”Både bra och lite jobbigt att patienterna verkligen vill vara delaktiga i utvecklingen av vården. Nu slipper vi förslagslådan och det är ju skönt."

”Med mejladresserna till dem som vill vara med och utveckla vården, har vi hittills testat olika utformningar av kallelser.”

 

Berättelser från patienter och de åtgärder som våra kunder valt att göra

Synpunkt

"Det är jobbigt och besvärande med väggklockan som tickar väldigt högt och som stör min sömn"

Åtgärd

Alla klockor är nu utbytta mot klockor utan sekundvisare, vilka är helt tysta, i alla vårdrummen

"Jag upplevde att det var brist på information under min vistelse på vårdavdelningen gällande måltider, utskrivningstider och annat"

Åtgärd

Vi har tagit fram ett informationsblad som nu finns på varje sängplats, för att göra vistelsen så angenäm som möjligt

"Jag låg i 2 timmar utan att någon berättade för mig varför min operation blev försenad  "

Åtgärd

Vi har ändrat våra rutiner så att vi nu löpande uppdaterar oss gällande operationsflödet och försöker informera om alla eventuella förseningar

Synpunkt

Synpunkt

 
Besök oss

Observatoriegatan 15
113 29 Stockholm

Ring oss

+46 (0) 70 990 40 25

KeyForCare® | KeyForTeam® | KeyForChange® 

Copyright© WeCare AB