top of page

Våra kunder

Ständiga förbättringar och Best Practice

Våra tjänster används av över 1 000 kunder i Sverige och internationellt inom vård, tandvård och omsorg i privata och offentliga verksamheter.

Vårt ramavtal med SKR kan avropas av alla Sveriges regioner. 


Våra kunder har under flera år använt KeyForCare för att få en tydligare bild av de behov och önskemål som finns bland patienter, brukare och medarbetare.  De har lättare kunnat göra prioriteringar i verksamheten och genomfört förbättringar som gör skillnad för patienter och medarbetare. 

Vi är stolta över det arbete de gör. Klicka här för att läsa vad de gjort och få inspiration till din verksamhet.


Flera av våra kunder efterfrågar benchmarkdata för att kunna jämföra sitt sjukhus eller region med andra för fortsatt utveckling och strävan mot "Best Practice".

Kontakta oss  om du vill vara med och bygga "Best Practice".

Titta på vårt seminarium Patientdriven verksamhetsutveckling som hölls på Vitalis konferens i maj 2021. Hanna Waernér, biträdande verksamhetschef för Kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur hon använder KeyForCare i sin verksamhet.

Vitalis seminarium 2021
15:58
IMPROVEMENTS

     Våra tjänster skapar en kultur av ständiga förbättringar

sophiahemmet_608x200.png

 En digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid har hjälpt Sophiahemmet att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder.

  Läs mer...

 Patienternas sypunkter är oerhört viktiga för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda den bästa vården. Vi vill på alla sätt göra det enklare och smididgare för dem att återkoppla sina upplevelser. Läs mer...

 

— Marie Wickman Chantereau,

chefläkare Sophiahemmet

vgr_494x100.png

 KeyForCare är ett helt fantastiskt underlag till vårt förbättringsarbete. Vi har sparat mycket tid och bekymmer med att få in patienternas åsikter och göra patienterna delaktiga. Vi får mycket snabb digital återkoppling med resultat varje vecka och månad, som vi smidigt och fort kan få upp i väntrummen och ut till våra förbättringsgrupper. WeCare ger en god service med fungerande teknik. Det är så roligt att allt fler börjat använda KeyForCare i sin verksamhet.

— Lotta Palmquist, Mag- och Tarmmottagningarna

i Skövde, Falköping och Lidköping. Vinnare för högst uppnådda kundnöjdhet i KeyForCare våren 2016

gislaved_kommun_logo_orginal.png

 KeyForCare ger oss snabb återkoppling på hur nöjda våra brukare inom ordinärt boende är, hur de upplever vårt bemötande, om de känner sig delaktiga och är trygga med den hjälpen som de får från oss.

Vi får snabba signaler om både sådant som fungerar bra och sådant som

fungerar mindre bra.

 

Det är medarbetarna som leder en verksamhet till framgång och vi är väldigt glada och stolta över att vi kan jobba med förbättringar och vårt målarbete på det systematiska sättet som enkätundersökningen möjliggör!

 

— Alma Maslan,

Enhetschef Vård och Omsorg i ordinärt boende, Socialförvaltningen, Gislaveds kommun

 Vi får ju en uppföljning på det jobb i gör, inte bara inspiration till vad som kan förbättras.  Läs mer...

— Petra Levin, verksamhetschef, Lideta Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala (tidigare Aleris)

Åtgärder införda efter patientåterkoppling

PAT_FEEDBACK
Klockorna tickade för högt

På Sophiahemmet i Stockholm upplevde
patienterna att klockorna tickade för högt och störde sömnen. Nu är alla klockor i vårdrummen utbytta mot klockor utan sekundvisare – de är helt tysta och patienterna sover gott.

Anställde dietist

På Lideta Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala fick man flera önskemål från patienterna om mer och bättre information kring egenvård.

Då man har en del unga patienter med överviktsproblematik, anställde man en dietist med specialisering på ungdomar.

Patienternas uppskattning kunde mätas redan efter någon vecka.

Information om operationstid

"Jag låg i 2 timmar utan att någon berättade för mig varför min operation blev försenad." 

 

Patientens synpunkt gjorde att Sophiahemmet i Stockholm ändrade sina rutiner och nu löpande uppdaterar sig om operationsflödet för att kunna informera om eventuella förseningar.

Enklare att boka videosamtal

På en enhet vill man förbättra tillgängligheten via 1177.se för videosamtal/-besök. 

Om patienten kontaktar mottagningen via 1177 kan de nu be om att få mottagningsbesöket som ett videosamtal.

KeyForCare i Sverige och internationellt

logos_v2_980x405.png
bottom of page