top of page

Våra kunder

Ständiga förbättringar och Best Practice

Våra tjänster används av över 1 000 kunder i Sverige och internationellt inom vård, tandvård och omsorg i privata och offentliga verksamheter.

Vårt ramavtal med SKR kan avropas av alla Sveriges regioner. 


Våra kunder har under flera år använt KeyForCare för att få en tydligare bild av de behov och önskemål som finns bland patienter, brukare och medarbetare.  De har lättare kunnat göra prioriteringar i verksamheten och genomfört förbättringar som gör skillnad för patienter och medarbetare. 

Vi är stolta över det arbete de gör. Klicka här för att läsa vad de gjort och få inspiration till din verksamhet.


Flera av våra kunder efterfrågar benchmarkdata för att kunna jämföra sitt sjukhus eller region med andra för fortsatt utveckling och strävan mot "Best Practice".

Kontakta oss  om du vill vara med och bygga "Best Practice".

Titta på vårt seminarium Patientdriven verksamhetsutveckling som hölls på Vitalis konferens i maj 2021. Hanna Waernér, biträdande verksamhetschef för Kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur hon använder KeyForCare i sin verksamhet.

Vitalis seminarium 2021
15:58
IMPROVEMENTS

     Våra tjänster skapar en kultur av ständiga förbättringar

fertility_fusion_logo_180x69_png8.png

Fertility Fusion has been using KeyForCare since June 2020. In 2021 they conducted the study “Evaluating the patient experience survey results for Fertility Fusion as a tool towards quality improvement”.

 

The study concludes that understanding patient satisfaction is a useful tool for successful improvement of healthcare. Visitor satisfaction in Fertility Fusion was overwhelmingly high, with an overall visitor satisfaction average score of 90% across the year. Net Promotor Score (NPS) was equally high, with an average of 82 and only one month scoring less than 70.

 

The majority of positive comments were pertaining staff performance while some improvements were suggested regarding information and telephone accessibility, which has since been acted upon. 

— From “Evaluating patient experience survey results for Fertility Fusion as a tool towards quality improvement” by Eleanor Gunn (4th Year Medical Student, 2022. Supervisor Mr Philip Harris.

vgr_494x100.png

 KeyForCare är ett helt fantastiskt underlag till vårt förbättringsarbete. Vi har sparat mycket tid och bekymmer med att få in patienternas åsikter och göra patienterna delaktiga. Vi får mycket snabb digital återkoppling med resultat varje vecka och månad, som vi smidigt och fort kan få upp i väntrummen och ut till våra förbättringsgrupper. WeCare ger en god service med fungerande teknik. Det är så roligt att allt fler börjat använda KeyForCare i sin verksamhet.

— Lotta Palmquist, Mag- och Tarmmottagningarna

i Skövde, Falköping och Lidköping. Vinnare för högst uppnådda kundnöjdhet i KeyForCare våren 2016

gislaved_kommun_logo_orginal.png

 KeyForCare ger oss snabb återkoppling på hur nöjda våra brukare inom ordinärt boende är, hur de upplever vårt bemötande, om de känner sig delaktiga och är trygga med den hjälpen som de får från oss.

Vi får snabba signaler om både sådant som fungerar bra och sådant som

fungerar mindre bra.

 

Det är medarbetarna som leder en verksamhet till framgång och vi är väldigt glada och stolta över att vi kan jobba med förbättringar och vårt målarbete på det systematiska sättet som enkätundersökningen möjliggör!

 

— Alma Maslan,

Enhetschef Vård och Omsorg i ordinärt boende, Socialförvaltningen, Gislaveds kommun

sophiahemmet_608x200.png

 En digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid har hjälpt Sophiahemmet att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder.

  Läs mer...

 Patienternas sypunkter är oerhört viktiga för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda den bästa vården. Vi vill på alla sätt göra det enklare och smididgare för dem att återkoppla sina upplevelser. Läs mer...

 

— Marie Wickman Chantereau,

chefläkare Sophiahemmet

Åtgärder införda efter patientåterkoppling

PAT_FEEDBACK
Klockorna tickade för högt

På Sophiahemmet i Stockholm upplevde
patienterna att klockorna tickade för högt och störde sömnen. Nu är alla klockor i vårdrummen utbytta mot klockor utan sekundvisare – de är helt tysta och patienterna sover gott.

Anställde dietist

På Lideta Barncentrum och Vårdcentral i Uppsala fick man flera önskemål från patienterna om mer och bättre information kring egenvård.

Då man har en del unga patienter med överviktsproblematik, anställde man en dietist med specialisering på ungdomar.

Patienternas uppskattning kunde mätas redan efter någon vecka.

Information om operationstid

"Jag låg i 2 timmar utan att någon berättade för mig varför min operation blev försenad." 

 

Patientens synpunkt gjorde att Sophiahemmet i Stockholm ändrade sina rutiner och nu löpande uppdaterar sig om operationsflödet för att kunna informera om eventuella förseningar.

Enklare att boka videosamtal

På en enhet vill man förbättra tillgängligheten via 1177.se för videosamtal/-besök. 

Om patienten kontaktar mottagningen via 1177 kan de nu be om att få mottagningsbesöket som ett videosamtal.

KeyForCare i Sverige och internationellt

Sophiahemmet logga.jpeg
rkc logga.png
funmed logga.png
Jämtland_H logga.png
Akademiska logga.png
Uppsala barncentrum logga.png
SKAS.png
Aleris logga.png
SÄS logga.png
NY fertility fusion.png
ÖNH logga.png
regionhälsan logga.png
NU logga.png
evidia logga.jpeg
carlanderska.png
capiologga.png
FTV låång logga.jpeg
bottom of page