top of page

Kunskap och inspiration

Webbinarier, seminarier och tillgång till andras erfarenheter

Ta möjligheten att styra verksamheten utifrån kunskap om vad som är av verkligt värde för patienter, brukare och medarbetare. Vi är i daglig kontakt med kunder i Sverige och internationellt och får ta del av alla de förbättringar som görs utifrån svar som KeyForCare samlar in.

Vi inspirerar och underlättar genomförandet av förbättringsarbete inom sjukvård, tandvård och omsorg genom seminarier, kurser, webbinarier och möten för erfarenhetsutbyte.

Välkommen att kontakta oss på contact@keyforcare.se om du är intresserad av att delta i något eller vill veta mer.

 

Anmäl dig till våra WEBBINARIER nedan:

KOM I GÅNG

- så använder du patientåterkoppling i din verksamhet

 

Torsdag 2022-12-15

kl. 11.30-12.30

Anmälan

PRIORITERA RÄTT

- välj de åtgärder som gör skillnad för patienter och brukare

Torsdag 2023-01-12  

kl. 11.30-12.30

Anmälan

BRUKARENS RÖST

- så använder du KeyForCare inom tandvården

 

Torsdag 2023-01-26

kl. 11.30 - 12.30

Anmälan

KUNSKAP

Frågor och svar

FAQ

Vi vill att ytterligare en medarbetare ska få veckorapporten/månadsrapporten

Skicka ett mejl till support@keyforcare.se och ange vilken person och e-postadress, samt för vilken enhet rapporten ska vara. Om denne ersätter en annan person så behöver vi namn på denne så vi kan ta bort personens behörighet i systemet.

Vi behöver starta om vår iPad

Starta om läsplattan genom att samtidigt hålla inne knappen för av/på (den finns högst upp på höger sida) samt hemmaknappen (den runda knappen mitt på nedre delen av läsplattan) under ca 10 sekunder, eller till dess att läsplattan stängs av. Starta sedan läsplattan genom att trycka på av/på-knappen.

Patienten hinner inte svara innan läsplattan startar om

Kontakta support@keyforcare.se och be om förlängd tid för läsplattan att startar om. Idag är läsplattan inställd på att starta om efter ca 1-2 minuters inaktivitet beroende på typ av enhet.

Patienten trycker för hårt på läsplattan så att det kommer upp en massa konstiga tecken.

Tryck lätt på skärmen, var som helst, så försvinner dessa tecken. Detta beror troligen på att personen har tryckt för hårt/länge på läsplattan. Ifall era patienter ofta är äldre och ovana vid att använda touch screen så rekommenderar vi att ni använder touch screen-pennor. Ni kan köpa dessa via oss, kontakta support@keyforcare.se.

Vi vill byta svarsalternativ inom en dimension (bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet, vård/behandling).

Skicka ett mejl till support@keyforcare.se där ni anger vilka svarsalternativ ni önskar (utifrån beställningsformuläret ni fick då ni startade) och vilket svarsalternativ ni vill ta bort. Observera att det kan vara högst 8 svarsalternativ per dimension inkl. "annat".

Läsplattan har slocknat och fungerar inte längre

Detta kan bero på att batteriet är urladdat och behöver laddas. Kvarstår felet så får ni starta om läsplattan: Tryck samtidigt in knappen för av/på (den finns högst upp på höger sida) samt hemmaknappen (den runda knappen mitt på nedre delen av läsplattan).

GDPR

Vi följer alla förordningar

Vi följer EU-förordningen GDPR som började gälla den 25 maj 2018. Vi uppdaterade i samband med detta vår hantering av personuppgifter för att ytterligare öka skyddet för dig som privatperson. Det innebär att du som privatperson har större möjlighet att få insyn i hur vi som företag använder dina personuppgifter. Detta är ett initiativ vi på WeCare AB står helt bakom.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.

 

Läs mer här

GDPR
bottom of page