WeCare AB

Observatoriegatan 15, 113 29 Stockholm

+46 (0) 70 990 40 25

info@keyforcare.se
www.keyforcare.se

ENKELHET, HÖG KVALITET OCH SENASTE TEKNOLOGIN

Vi strävar efter enkelhet, hög kvalitet och att utveckla våra tjänster med finess inom senaste teknologin allt för att ständigt ligga i framkant, vara en trovärdig partner och erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.

Vi har roligt när vi jobbar tillsammans och bidrar med våra olika erfarenheter och kompetenser som vi byggt upp under våra år med verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården, och i arbetet med utveckling av avancerade digitala lösningar, systembyggande och undersökningar. Att bidra till att förbättra för såväl patienterna som för hälso- och sjukvårdens verksamhet är meningsfullt för oss.

Vårt mål är att göra vår tjänst lättillgänglig och rolig att jobba med såväl för dem som deltar i undersökningarna som för dem som tar del av resultaten. I vårt OnLine-system kan våra användare följa realtidsdata från patienterna.

 
 

WECARE AB

WeCare AB äger och utvecklar tjänsterna inom KeyForCare. Företaget startade 2016 och ägs av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér. Vi har över 25 års erfarenhet av systembyggande, kund- och medarbetarundersökningar samt verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Tillsammans med vårdens olika aktörer har vi formulerat en metodik för att möta de behov som finns av strategisk och praktisk information för styrning och utveckling av patientcentrerad vård. Vårt system bygger på validerade vetenskapliga studier och samarbete mellan vårt eget utvecklings- och innovationsråd (UIR), patientråd och sjukhusledningar, enhetschefer, sjukvårdspersonal och forskare. Därför kan vi erbjuda ett kraftfullt verktyg som på ett enkelt sätt stödjer arbetet med ständiga förbättringar och värdebaserad vård där kunden står i centrum.

VÅRT TEAM

Patrik Andersson

IT-support

Kenneth Lim

Solutions Architect

Eric San

Developer

 

Pelle Snårelid

CEO

Marie Palmér Bergholm

Principal Consultant
Health Communication

UTVECKLINGS- OCH INNOVATIONSRÅD

Vårt Utvecklings- och Innovationsråd säkerställer att vår tjänst har en hög vetenskaplig kvalitet och är i framkant inom patientdriven verksamhetsutveckling.

UIR är vårt bollplank med sakkunnig expertis, och står till förfogande för rådgivning, diskussion och samråd kring utvecklingsmöjligheter, forskningsförutsättningar och omvärldsbevakning.

Johan Permert, Richard Wahlund och Jörgen Larsson ingår idag i vårt Utvecklings- och Innovationsråd (UIR). UIR är fristående i relation till bolagets verksamhet, dess ledning och styrning.

Johan Permert

Johan Permert är kirurg sedan 1981 med professionell erfarenhet av vårdarbete inom olika nivåer av sjukvården, sedan 1994 vid Karolinska universitetssjukhuset. Professor vid Karolinska Institutet sedan 2004.

Johan har byggt upp Karolinskas Innovationsverksamhet med näringslivssamverkan och etablering av verksamheten Innovationsplatsen.

Han har också varit CIO och CTO samt utvecklings och innovationsdirektör för Karolinska perioden 2011-2016.

Richard Wahlund

Richard Wahlund är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, där han 1991 disputerade inom Ekonomisk Psykologi.

 

Detta har varit den teoretiska utgångspunkten i merparten av hans forskning som i huvudsak rört konsumentbeteenden och människors beslutsfattande, och där han arbetat med framförallt kvantitativa undersökningsmetoder.

Richard är chef för Institutionen för marknadsföring och strategi, och forskningscentret för Media och Ekonomisk Psykologi. Han har även varit institutionschef och professor på Stockholms universitet.

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson är professor emeritus i kirurgi och har tidigare varit

prefekt och dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet (KI). Medlem av Nobelförsamlingen vid KI under åren 1996-2014.

Erfarenhet av vård och medicinskt och akademiskt ledarskap både i Linköping och Stockholm. Var verksamhetschef under totalt fjorton år vid GastroCentrum och Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset. Ordförande för Svensk Kirurgisk Förening

2004 - 2008.

Tidigare ansvarat för Karolinska Universitetssjukhusets utomläns och utlandsverksamhet och arbetar idag som rådgivare och konsult med utvecklings- och forskningsfrågor relaterat till internationell gränsöverskridande vård.

 

PATIENTRÅD

KeyForCare utvecklas hela tiden i nära samarbete med representanter inom vården, såväl med patienter som med verksamhetschefer och ledning. Under våren 2019 bildas ett patientråd som kommer att arbeta med en mer systematisk uppföljning och utveckling av tjänsterna.

 

PARTNERS

HealthTechNordic_828x182.png

HealthTech Nordic representerar ett snabbväxande nätverksbolag med mer än 250 nordiska nystartade företag som erbjuder en mängd olika lösningar inom Healthtech. Nordisk Healthtech stärker individen, patienter såväl som proffs. Det är ett paradigmskifte, som ger nya och bättre sätt att ge och ta emot vård.

Institutet_for_kvalitetsindikator_2018_C

Indikator har deltagit i utvecklingen av Nationell patientenkät och genomfört undersökningar inom Sveriges samtliga landsting, sjukhus och vårdcentraler.

Indikator har ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vad avser uppföljning av patientupplevd kvalitet i Sveriges landsting.

 

Ramavtalet omfattar alla former av behovs- och målgruppsanpassade undersökningar exklusive

s k pappersenkäter.

comaea-logo-1.png

Comaea är världsledare inom lösningar för strategisk kompetensledning (Competency Management Solutions).

 

Med sin molnbaserade och integrerade mjukvara erbjuder Comaea ett säkert och enkelt system där best-practice processer och metoder ger stöd för ledningens arbete med företagets eller organisationens humankapital (Human Capital Management).

Comaea ger företag och organisationer en säker teknologi med hög skalbarhet.

Kunderna finns över hela världen och bistås av Comeas kontor i Stockholm, Singapore, Dubai och London.

swecare.png

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.

 

Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse.

 

Idag har Swecare runt 550 företag och organisationer i nätverket.

Imatis_HealthcareInfo_cmyk.png

Game changer and leading provider of ICT tools and platform for care orchestration, clinical workflow, messaging, task management and mobility. Patient –, Clinical – and Service Logistics.