top of page

Vi vill bidra till rätt vård och omsorg

Följ med på resan mot Best Practice

Vi vill framtidssäkra kvaliteten inom vård och omsorg. Våra tjänster motiverar medarbetarna och skapar kraft att genomföra de förbättringar som gör skillnad.

Genom att enkelt samla in feedback från patienter, brukare och medarbetare bidrar vi till förbättringar som bygger på upplevelsen hos dem vi värnar om.  Vi är stolta över den uppmärksamhet och respons som det givit.

Flera av våra kunder i Sverige efterfrågar idag benchmarkdata för att i ännu högre grad kunna jobba mot en högre kvalitet och "Best Practice" inom vård, tandvård och omsorg.

 

Vill du bli en av dem som bidrar till ”Best Practice”?

Hör av dig till oss

WeCare

Vi är specialiserade inom vård och omsorg

Tjänsterna utvecklas i samarbete med våra kunder 

WeCare AB äger och utvecklar tjänsterna KeyForCare®, KeyForTeam® och KeyForChange®. 

Utvecklingen bygger på samarbete med våra kunder inom vård och omsorg, med forskare och andra aktörer, samt på validerade vetenskapliga studier. 

WeCare bildades 2016 av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér.

 

Våra tjänster vilar på nära 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården, digitalt systembyggande och kund- och medarbetarundersökningar.

NISCHADE

Vi ligger steget före

Enkelt, nyskapande och forskningsbaserat

För oss är det sjävklart att ständigt utveckla våra tjänster, vår metodik och vårt system för att stödja våra kunder med det strategiska och praktiska utvecklingsarbetet.

Våra rapporter är enkla och överskådliga och vårt realtidssystem har de senaste funktionerna anpassade för dagens behov inom vård och omsorg.


Egna data kan läggas in för att se samband mellan t ex patientupplevelse, medarbetarfeedback, medicinsk kvalitet och produktion. 

 

Boka en gratis DEMO

STEGET

Vi får det att hända

Snabb återkoppling höjer motivationen

Våra tjänster förenklar och gör processen kring kunskapsstyrning och ständigt förbättringsarbete roligare.

Organisationen lyfts av beröm och förbättringsförslag från patienter och brukare. Den snabba återkopplingen av hur åtgärder tagits emot och återkoppling i närtid från medarbetarna, bidrar till ett aktivt deltagande i verksamhetens utveckling.

Våra tjänster skapar kraft att genomföra de förändringar som gör skillnad.​ 

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer, delta i våra utbildningar eller ingå i vårt forum för erfarenhetsutbyte.

MOTIVERANDE
Team

Vårt team

pa.png

Patrik Andersson

IT-support and Developer

Kenneth_Lim.png

Kenneth Lim

Solutions Architect

Eric_San.png

Eric San

Developer

pierre_220x220.png

Pierre de Flon

Account Manager

Utvecklings- och Innovationsråd

Vårt Utvecklings- och Innovationsråd (UIR) säkerställer att vår tjänst har en hög vetenskaplig kvalitet och är i framkant inom patientrelaterad verksamhetsutveckling.

UIR är vårt bollplank med sakkunnig expertis, och står till förfogande för rådgivning, diskussion och samråd kring utvecklingsmöjligheter, forskningsförutsättningar och omvärldsbevakning.

Johan Permert, Richard Wahlund och Jörgen Larsson ingår idag i vårt Utvecklings- och Innovationsråd (UIR). UIR är fristående i relation till bolagets verksamhet, dess ledning och styrning.

johan permert.jpg

Johan Permert

Johan Permert är kirurg sedan 1981 med professionell erfarenhet av vårdarbete inom olika nivåer av sjukvården, sedan 1994 vid Karolinska universitetssjukhuset. Professor vid Karolinska Institutet sedan 2004.

Johan har byggt upp Karolinskas Innovationsverksamhet med näringslivssamverkan och etablering av verksamheten Innovationsplatsen.

Han har också varit CIO och CTO samt utvecklings och innovationsdirektör för Karolinska perioden 2011-2016.

Richard Wahlund

Richard Wahlund är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, där han 1991 disputerade inom Ekonomisk Psykologi.

 

Detta har varit den teoretiska utgångspunkten i merparten av hans forskning som i huvudsak rört konsumentbeteenden och människors beslutsfattande, och där han arbetat med framförallt kvantitativa undersökningsmetoder.

Richard är chef för Institutionen för marknadsföring och strategi, och forskningscentret för Media och Ekonomisk Psykologi. Han har även varit institutionschef och professor på Stockholms universitet.

Richard_Wahlund.jpg
jorgen_larsson_450x600_60%.jpg

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson är professor emeritus i kirurgi och har tidigare varit

prefekt och dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet (KI). Medlem av Nobelförsamlingen vid KI under åren 1996-2014.

Erfarenhet av vård och medicinskt och akademiskt ledarskap både i Linköping och Stockholm. Var verksamhetschef under totalt fjorton år vid GastroCentrum och Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset. Ordförande för Svensk Kirurgisk Förening

2004 - 2008.

Tidigare ansvarat för Karolinska Universitetssjukhusets utomläns och utlandsverksamhet och arbetar idag som rådgivare och konsult med utvecklings- och forskningsfrågor relaterat till internationell gränsöverskridande vård.

INNOVATION

Patientråd

Våra tjänster utvecklas och valideras hela tiden i nära samarbete med representanter inom vården, såväl med patienter som med medarbetare, verksamhetschefer och ledning. Vi har som plan att formalisera och säkra kontinuiteten av de viktiga synpunkter som vi får från patienter. Vårt patientrådet är under bildande, och kommer arbeta med en systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsterna. 

Utvecklingsgrupper

Våra utvecklingsgrupper säkerställer att våra tjänster passar de behov som våra användare inom olika verksamheter har. Utvecklingsgruppernas inriktning och sammansättning varierar över tid. Idag består en utvecklingsgrupp av representanter från privat och offentlig primärvård och sjukvård. Önskade funktioner i systemet initieras i gruppen, tas vidare till utvecklare och förfinas efter feedback från utvecklingsgruppens deltagare och deras medarbetare. Med denna metodik vet vi att vi ständigt utvecklar det som gör skillnad för vården.

Vi startar snart en grupp för vidareutveckling inom omsorgen. Hör av dig till oss om du och din verksamhet är intresserad av att delta i denna. 

Partners

HealthTechNordic_828x182.png

HealthTech Nordic representerar ett snabbväxande nätverksbolag med mer än 250 nordiska nystartade företag som erbjuder en mängd olika lösningar inom Healthtech. Nordisk Healthtech stärker individen, patienter såväl som proffs. Det är ett paradigmskifte, som ger nya och bättre sätt att ge och ta emot vård.

Institutet_for_kvalitetsindikator_2018_C

Indikator har deltagit i utvecklingen av Nationell patientenkät och genomfört undersökningar inom Sveriges samtliga landsting, sjukhus och vårdcentraler.

Indikator har ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vad avser uppföljning av patientupplevd kvalitet i Sveriges landsting.

 

Ramavtalet omfattar alla former av behovs- och målgruppsanpassade undersökningar exklusive

s k pappersenkäter.

comaea-logo-1.png

Comaea är världsledare inom lösningar för strategisk kompetensledning (Competency Management Solutions).

 

Med sin molnbaserade och integrerade mjukvara erbjuder Comaea ett säkert och enkelt system där best-practice processer och metoder ger stöd för ledningens arbete med företagets eller organisationens humankapital (Human Capital Management).

Comaea ger företag och organisationer en säker teknologi med hög skalbarhet.

Kunderna finns över hela världen och bistås av Comeas kontor i Stockholm, Singapore, Dubai och London.

swecare.png

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.

 

Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse.

 

Idag har Swecare runt 550 företag och organisationer i nätverket.

Imatis_HealthcareInfo_cmyk.png

Game changer and leading provider of ICT tools and platform for care orchestration, clinical workflow, messaging, task management and mobility. Patient –, Clinical – and Service Logistics.

PARTNERS
WORK_WITH_US

WeCare expanderar!

Ett nytt ramavtal mellan oss och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) möjliggör nu ett samarbete med alla Sveriges regioner, och eftersom vi samtidigt satsar internationellt innebär det att vi behöver förstärka vår IT-organisation inom utveckling och integration.


Är du en person som vill bidra till att utveckla hälso- och sjukvården då kan WeCare vara något för dig, ett litet tillväxtföretag med en sofistikerad plattform för realtidsåterkoppling från patienter och brukare.

Hos oss får du en intressant och inspirerande roll där vi tillsammans arbetar med att skapa mesta möjliga värde för våra kunder. Vi är mycket pragmatiska med både arbetsformer och ersättningar.

Om du vill veta mer, kontakta vår VD Pelle Snårelid på telefon 0709-904025 eller epost. Välkommen till oss.

bottom of page