top of page

Marie Palmér Bergholm

 

 

Jag är en av grundarna till WeCare och glad över att få bidra med min erfarenhet inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat.

Jag har alltid varit intresserad av psykologi, kommunikation och undersökningar med inriktning mot hälso- och sjukvård, vilket lett mig till spännande uppdrag.

Handelshögskolan studerade jag compliance, (The patient as an active decision maker – the processing of information and its´ effect on compliance, EFI Research Paper 6446, 1991),  på Stanford hälsokommunikation (Why do physicians fail in practicing preventive medicine? Thesis presented for a degree in Master of Arts, Department of Communication Research, Stanford University, February 1989, EFI Research Paper 6458, 1991) och som konsult var jag engagerad i ett kommunikationsprojekt på Ungdomsmottagningen i Uppsala med syfte att sänka förekomsten av STD bland studenterna, andreförfattare i en av artiklarna framlagda för en doktorsgrad av Tanja Tydén, Evaluation of an STD-Prevention Program for Swedish University Students, Journal of American College Health (vol. 47, no 2, September 1998).

Jag har också haft spännande konsultuppdrag kring utvärderingar av skolkvalitet, mätning av kundnöjdhet vid neddragning av tjänster för medborgare och underlag för utveckling av allmänna kommunikationsmedel. 

Bakgrund

Grundare av WeCare AB 2015, ansvarig för marknadskommunikation samt utveckling av undersökning, analys och design av insamlingsverktyg.

Grundare och VD för ComCare AB 1996, konsultbolag med fokus på kund- och medarbetarundersökninga samt ledarcoaching och samtalsterapi.

Handelshögskolan i Stockholm har jag arbetat som lärare i marknadsanalys och marknadskommunikation (1985-1990,1998), startat Handelshögskolans Career Service Center (1998) och ansvarat för SSE Quality Assurance (2010-2014).

Som seniorkonsult på Kirstein Walerud AB (1991-1995) gjorde jag kvalitetsmätningar och produkt- och tjänsteutveckling inom privat sektor samt kommuner och landsting.

Affärsområdeschef på IMU-Testologen (1995-1996) och marknadsanalytiker på Sveriges Turistråd (1990-1991).

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (examen 1985) 

Master of Arts in Applied Communication Research, Stanford University, USA, (1987-1989), inriktning Hälsokommunikation 

Doktorandutbildning i Ekonomisk Psykologi, Handelshögskolan i Stockholm (1986-1989)

Diplomerad Psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin i Stockholm (1995-1999)

Studier på universitet i psykologi, psykiatri och KBT (2014-2015).

bottom of page