top of page

Pierre de Flon

Jag arbetar med försäljning och projektledning inom KeyForCare.

 

Bakgrund

Pierre har tidigare drivit organisations- och förändringsprojekt i nära samarbete med företagsledningar för att skapa nya strukturer och system kring ledning, styrning och uppföljning.


Han har också varit stöd till företagsledningar där man efter fördjupade analyser och översyner kring marknad, humankapital och effektivitet identifierat påtagliga brister och missnöje hos kunder, huvudmän och ägare.


Att bryta ner mål och gå från ord till handling för att få saker att hända har varit ett återkommande inslag i hans arbete.

 

Utbildning

Pierre är legitimerad psykolog och vuxenkliniker i botten, men har främst inriktat sig på företag och organisationer där befintliga system och strukturer hindrat utveckling och förändring.

bottom of page