top of page

Stockhholm 2 januari 2020

Hemtjänsten i Gislaved inför KeyForCare

Gislaved har infört KeyForCare på sina ordinära boenden sedan årsskiftet

”KeyForCare ger oss snabb återkoppling på hur nöjda våra brukare inom ordinärt boende är, hur de upplever vårt bemötande, om de känner sig delaktiga och är trygga med den hjälpen som de får från oss. Vi får snabbt signaler om både sådant som fungerar bra och sådant som fungerar mindre bra.” berättar Alma Maslan, enhetschef Vård och Omsorg i ordinärt boende, Gislaved kommun. ”Det är medarbetarna som leder en verksamhet till framgång och vi är glada och stolta över att vi kan jobba med förbättringar och vårt målarbete på det systematiska sättet som enkätundersökningen möjliggör” avslutar Alma.

WeCare AB är specialiserade inom vård och omsorg där patient- och brukarupplevse levereras i realtid. Företaget har verksamhet främst i Sverige men även i Norden och övriga Europa. WeCare erbjuder tjänsterna KeyForCare, KeyForTeam och KeyForChange. Med hjälp av över 10 000 patientsvar i månaden och 1200 förbättringsförslag ger vi våra kunder kraft att genomföra förbättringar som gör skillnad. Fler än 250 sjukhus- och enhetschefer, chefläkare m fl.  får varje vecka rapporter och kan också i realtid se resultatet i vårt system. Tjänsten är lättöverskådlig, rolig att använda, och uppdateras kontinuerligt med nya verktyg för insamling och analys. Genom att leverera resultat och benchmark i realtid motiveras chefer och medarbetare att ligga steget före och förbättra rätt. WeCare AB grundades 2016 av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

bottom of page