top of page

Stockholm 2 juni 2020

SKR väljer KeyForCare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har valt KeyForCare som leverantör inom ramen för Nationella Patientenkäten perioden 2020-2024.

“Inför upphandlingen av Nationella patientenkäten 2020-2024 har vi gjort ett grundligt inventeringsarbete och det är glädjande att intresset för patientrelaterade mått inom kunskapsstyrningen är så stort.” säger Hanna Emami, Samordnare för Sektionen för kvalitet och uppföljning inom avdelningen för vård och omsorg på SKR.

 

Från och med maj 2020 finns det ett nytt ramavtal för Nationell Patientenkät område ”Verksamhetsnära undersökningar” som gäller i fyra år.

 

SKR valde WeCare AB med tjänsten KeyForCare som leverantör (nr 1 i rangordning) vilket innebär att Sveriges alla 21 regioner är avropsberättigade på ramavtalet.

 

Syftet med ”verksamhetsnära undersökningar” är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete, men även ge underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

 

Resultaten inom områden såsom bemötande, information och delaktighet utgör underlag för kunskapsutveckling, uppföljning och verksamhetsutveckling. Ö̈ppna redovisningar och jämförelser av resultaten genomförs återkommande och arbetet är långsiktigt.

 

Mer information om hur man kommer igång finns på keyforcare.se eller SKR.se

 

“Vi är glada över att det nu är möjligt för fler regioner att arbeta långsiktig och strategiskt med vår tjänst”, säger VD Pelle Snårelid. “Vi har erfarenhet från många regioner och privata aktörer och hoppas nu kunna inspirera och bidra till ännu fler förbättringar som gör skillnad inom vård och omsorg”.

WeCare AB är specialiserade inom vård och omsorg där patient- och brukarupplevse levereras i realtid. Företaget har verksamhet främst i Sverige men även i Norden och övriga Europa. WeCare erbjuder tjänsterna KeyForCare, KeyForTeam och KeyForChange. Med hjälp av över 10 000 patientsvar i månaden och 1200 förbättringsförslag ger vi våra kunder kraft att genomföra förbättringar som gör skillnad. Fler än 250 sjukhus- och enhetschefer, chefläkare m fl.  får varje vecka rapporter och kan också i realtid se resultatet i vårt system. Tjänsten är lättöverskådlig, rolig att använda, och uppdateras kontinuerligt med nya verktyg för insamling och analys. Genom att leverera resultat och benchmark i realtid motiveras chefer och medarbetare att ligga steget före och förbättra rätt. WeCare AB grundades 2016 av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

bottom of page