top of page

Stockhholm mars 2016

Första rapporterna med resultat från KeyForCare

WeCare AB meddelar att första veckorapporterna levererats

Under första kvartalet 2016 har 7 nya kunder över hela Sverige valt att testa KeyForCare.  Kunderna hyr Ipads som placeras i entrén på kliniken, eller tillhandahålls på avdelningarna vid utskrivning, för att patienterna enkelt ska kunna besvara frågor kring deras upplevelse av vården.

“Vi är glada att så många har valt att testa vår tjänst KeyForCare” säger Pelle Snårelid grundare och VD för WeCare AB.

 

Materialet ställs samman i rapporter som sjukvårdschefer och personal får ta del av. Syftet är att ge dem ett tydligt underlag för förbättringar.

 

”Vi är måna om att visa resultatet på ett strategiskt och överskådligt sätt, med minsta tänkbara insats från de som ska använda resultatet. Och idag har vi också använt vårt rapportsystem för första gången och skickat ut de första rapporterna till våra kunder” säger Marie Bergholm Palmér medgrundare och ansvarig för metod- och tjänsteutveckling samt kommunikation.

WeCare AB är specialiserade inom vård och omsorg där patient- och brukarupplevse levereras i realtid. Företaget har verksamhet främst i Sverige men även i Norden och övriga Europa. WeCare erbjuder tjänsterna KeyForCare, KeyForTeam och KeyForChange. Med hjälp av över 10 000 patientsvar i månaden och 1200 förbättringsförslag ger vi våra kunder kraft att genomföra förbättringar som gör skillnad. Fler än 250 sjukhus- och enhetschefer, chefläkare m fl.  får varje vecka rapporter och kan också i realtid se resultatet i vårt system. Tjänsten är lättöverskådlig, rolig att använda, och uppdateras kontinuerligt med nya verktyg för insamling och analys. Genom att leverera resultat och benchmark i realtid motiveras chefer och medarbetare att ligga steget före och förbättra rätt. WeCare AB grundades 2016 av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

bottom of page