top of page

Stockhholm september 2019

KeyForCare ger resultat i realtid

Vi är stolta över att nu kunna erbjuda alla våra kunder i Sverige och internationellt ett onlinesystem i realtid.

“Vi har nu gjort vårt Onlinesystem tillgängligt för samtliga våra kunder”, säger VD Pelle Snårelid. “Vi har under vägens gång och har fortfarande en utvecklingsgrupp med verksamhetsledare från fyra av våra kunder. De har kvalitetssäkrat användarvänlighet och att de funktioner som är viktiga i deras arbete förts in. Genom vårt system kan man nu följa resultat från patienter och brukare i realtid, få en överskådlig bild av läget, följa trender för nöjdhet, göra fördjupningar inom områden som patienter och brukare upplever som mindre bra, och även jämföra resultat mellan enheter, sjukhus och regioner.”.

WeCare AB är specialiserade inom vård och omsorg där patient- och brukarupplevse levereras i realtid. Företaget har verksamhet främst i Sverige men även i Norden och övriga Europa. WeCare erbjuder tjänsterna KeyForCare, KeyForTeam och KeyForChange. Med hjälp av över 10 000 patientsvar i månaden och 1200 förbättringsförslag ger vi våra kunder kraft att genomföra förbättringar som gör skillnad. Fler än 250 sjukhus- och enhetschefer, chefläkare m fl.  får varje vecka rapporter och kan också i realtid se resultatet i vårt system. Tjänsten är lättöverskådlig, rolig att använda, och uppdateras kontinuerligt med nya verktyg för insamling och analys. Genom att leverera resultat och benchmark i realtid motiveras chefer och medarbetare att ligga steget före och förbättra rätt. WeCare AB grundades 2016 av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

bottom of page