top of page

Patienternas synpunkter –

en guldgruva för Sophiahemmet

En digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid har hjälpt Sophiahemmet att ställa om till en patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas förslag till förbättringar omsätts i påtagliga åtgärder.

Marie_Wickman_Chantereau_670x450.jpg

Hur vet vi att vi jobbar med rätt initiativ från patienternas perspektiv? Den frågan finns ständigt i bakhuvudet på Sophiahemmets chefläkare Marie Wickman Chantereau. Hon menar att det är helt avgörande för en vårdgivare att ta reda på svaret om man vill bedriva sin verksamhet även i framtiden.

– Om man inte utvecklas så avvecklas man. Du kan inte ha en stationär verksamhet utan måste alltid förbättra dig. Det gäller att ständigt tänka ”Vad gjorde vi bättre idag än igår?”.

För ett halvår sedan började Sophiahemmet använda KeyForCare, en digital tjänst med en patientenkät som samlar in och redovisar patienternas erfarenheter och synpunkter i realtid och på så sätt ger omedelbar återkoppling på det arbete som bedrivs. Patienterna kan också enkelt formulera egna förbättringsförslag och ge beröm.

online_sophiahemmet_1440x800.png

– Alla patientberättelser är en guldgruva för oss. Vi har bara det senaste halvåret fått 5 052 patientsvar och 338 konkreta, skriftiga förbättringsförslag från våra patienter i fem olika verksamheter. Dessutom vet vi vad våra patienter inte är nöjda med, säger Marie Wickman Chantereau.

Hon upplever att de som arbetar inom verksamheterna har blivit mer ödmjuka och lyhörda för patienternas önskemål sedan de började med KeyForCare.

– Vi tror ofta att vi vet vad patienterna vill, men jag har flera gånger sett att det inte stämmer. När vi på min tidigare arbetsplats skickade ut en enkät för att undersöka intresset för utökade öppettider var vi övertygade om att helgöppet främst skulle efterfrågas av gruppen stressade och upptagna förvärvsarbetare. Men det visade sig tvärtom att önskemålet var störst bland de riktigt gamla eftersom de ville att deras barn skulle ha tid att följa med.

För Sophiahemmet har den digitala patientenkäten blivit en viktig del i utvecklingsarbetet och verksamhetscheferna blir regelbundet uppföljda på ”antal genomförda förbättringsförslag”.

– Sedan vi började använda KeyForCare har vi fått en helt annan dynamik och lustfylldhet i diskussionerna kring patientdelaktighet, mycket tack vare de överskådliga rapporter och trendanalyser man får i verktyget. Nästa steg är att visa upp patienternas förbättringsförslag i realtid på tv-skärmar i våra väntrum. Vi vill vara transparenta och visa att vi både lyssnar och agerar, säger Marie Wickman Chantereau.

bottom of page